Kalashadok Express Song Lyrics (কালাসাদক এক্সপ্রেস) Fokir Lal Miah

Kalashadok Express Song Lyrics (কালাসাদক এক্সপ্রেস)by Fokir Lal Miah mp3 audio lyric download


Kalashadok Express Song Lyrics (কালাসাদক এক্সপ্রেস) is a new Bangla Rap song 2020. This song is sung by Fakir Lal Miah.    

Song Information :
Song: Kalashadok Express (কালাসাদক এক্সপ্রেস)
জনরা: বাংলা (সিলেটি র‌্যাপ)
এলবাম : কালাসাদক এক্সপ্রেস
ট্র্যাক: কালাসাদক এক্সপ্রেস ( টাইটেল ট্র্যাক)
শিল্পী: ফকির লাল মিয়া
কথা : ফকির লাল মিয়া

Kalashadok Express Lyrics (কালাসাদক এক্সপ্রেস) Fokir Lal Miah:
দুই দিনোর দুনিয়া। আইজ আছে তে খাইল নাই। বিশ্ব কবি রবি ঠাকুরর খতা, "দুনিয়াত যেবলা আইছো তে প্রমান রাইক্কা যাইও। আর যাইবার সময় সবরে খইয়া যাইও, যাতে তারা সাক্ষী দেয়, তুমি একদিন আইসলায়।"

যারা হুনে তারা বুঝে, যারা বুজে তারা জানে,
লালে খেনে গানর মাঝে উল্টা ফালটা মাতে। 
যারা দেখে তারা সিনে, যারা সিনে তারা মানে,
লালোর খইলজ্জা তিন আত লাম্বা আটুত গিয়া ফড়ে।
যারা লেখে তারা ফড়ে, যারা ফড়ে তারা হিকে,
বালা খারাপ আসল নখল সবতা তারা সিনে।
যারা ফারে তারা খেলে, যারা খেলে তারা টিকে,
আরতে আরতে ঠিক ওউ দেখবায় এখদিন গিয়া জিতে।
যারা ডাখে তারা হুনে, যারা হুনে তারা থাখে,
মেগ তুফান গরম ঠান্ডা খানদাত দেখবায় আছে। 
যারা ফারে তারা খরে, যারা মাতে তারা মরে,
এখদিন মাইনষে তারার মুখো জুতা গিয়া মারে।
যারা গর্বে খালি ফুলে, যারা ফুলে ফাটে,
ফতে ফতে লালোর লাখান ভিক্ষা গিয়া খরে।

ওউ হুনরায়নি ঘণ্টির আওয়াজ
আইজকু খইলাম ওউ শেষ,
রাস্তা বাইদি হিব্বার যাইবো কালাসাদক এক্সপ্রেস!!

ওউ রাস্তা বায় হিব্বার যাইবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
যাইবার সময় মাইটটে খাপবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
সিললাই সিললাই মাইনষে ডাখবো, 
কালাসাদক এক্সপ্রেস!
সিনবার যেগু দেখলে সিনবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
ইস্টিশন ও এখবার থামবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
উঠবার যেগু ফালদি উঠবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
আওয়াজ হুনলে মাইনষে বুঝবো, 
কালাসাদক এক্সপ্রেস!
এখ কিচ্চা হুনচি ফুরু তাখতে, কালাসাদক এক্সপ্রেস!

সিলেটি র‌্যাপ হুননা তে আন্দু খেনে গাইতাম?
তুমরা আমার উকিল নি বা সবতা বাইংগা খইতাম?
তুমরা খালি মাইততা গেলায় আমি খালি হুনলাম,
আটকি গেসি ফকির আমি আসতাম নি না খানতাম।
আমি কিতা লন্ডনী নি সিলেট সিলেট খরতাম?
তুমরার লাগি সবতা খইরা আমি কিতা ফাইলাম?
বালা খরাত গিয়া আরো দুষ ওর দুষী অইলাম,
তুমরা খালী বালা মানুষ আমার খালী বদনাম।
আমি তুমরার খাই না ফিনদী রাস্তাত ফাইলে মাততাম?
তুমরা সবতা জানো জেবলা আমি খেনে লেখতাম?
লালে বুলে বাংলা মারে সিলেটি র‌্যাপ গায়না,
ফারি দেইক্কা গাইরাম আমি তুমরা ফারলে গাওনা?
সিলেটি খে দেখা আছে ডাইক্কা দেখসি সাওনা,
আমি খেনে রাইন্দা দিতাম তুমরা জেবলা খাওনা?

ওউ হুনরায়নি ঘণ্টির আওয়াজ 
আইজকু খইলাম ওউ শেষ,
রাস্তা বাইদি হিব্বার যাইবো কালাসাদক এক্সপ্রেস!!

ওউ রাস্তা বায় হিব্বার যাইবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
যাইবার সময় মাইটটে খাপবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
সিললাই সিললাই মাইনষে ডাখবো, 
কালাসাদক এক্সপ্রেস!
সিনবার যেগু দেখলে সিনবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
ইস্টিশন ও এখবার থামবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
উঠবার যেগু ফালদি উঠবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
আওয়াজ হুনলে মাইনষে বুঝবো, 
কালাসাদক এক্সপ্রেস!
এখ কিচ্চা হুনচি ফুরু তাখতে, কালাসাদক এক্সপ্রেস!

হুইন্না যাও হুইন্না যাও এখটা জিনিষ দেইক্কা যাও,
লন্ডন তনে সিয়ার আনচি এখটা সেকেন্ড বইয়া যাও।
আইলে আও নাইলে যাও সামনে তনে হইরা যাও,
আত তুলা দেও খে খে তুমরা আমার গেসে টেখা ফাও।
অখন দেকি সবটি তুমরা দুই আত তুইল্লা সামনে আও?
আগর দিনর মাইনষর মনো দুই নম্বরী আসিল না।
টেখা ফয়সা যাইচ্চা দিলে মরিগেলেও নিসে না,
সাহস আসিল বাঘর লাখান 

এক গাঁওর মাইনষে ফারসেনা।
রক্ত ফরসে বাইয়া কিন্তু মাথাত মাটি লাগসেনা,
খুজবার আগে সব দেলাইসইন নিজর কুনতা রইসেনা।
সবরে লইয়া নমাজ ফরতা মোল্লা মেসাব লাগতো না,
যেতা খইবার সামনে খইতা তালাতালি খরতানা।
মন বানাইসলা আল্লায় তারার বাড়ি খাইলে ভাঙতনা,
এখলা এখশো আসলা তারা ওতো মানুষ লাগতনা।

রুস্তুমফুরোর গাওর মাইনষর কিচ্চা আইজকু ওউ শেষ,
দাদার নাম ওউ তারা দিসলা 
কালাসাদক এক্সপ্রেস!!

ওউ রাস্তা বায় হিব্বার যাইবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
যাইবার সময় মাইটটে খাপবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
সিললাই সিললাই মাইনষে ডাখবো, 
কালাসাদক এক্সপ্রেস!
সিনবার যেগু দেখলে সিনবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
ইস্টিশন ও এখবার থামবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
উঠবার যেগু ফালদি উঠবো, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
আওয়াজ হুনলে মাইনষে বুঝবো, 
কালাসাদক এক্সপ্রেস!
এখ কিচ্চা হুনচি ফুরু তাখতে, কালাসাদক এক্সপ্রেস!
কালাসাদক এক্সপ্রেস!!

Thanks all.  

  

Close